آزمایشگاه شرکت سایبان در جهت تحقیق و کنترل مداوم محصولات عایق ایزولاسیون تاسیس و با بهره گیری از مهندسین متخصص مبادرت به آزمایش مواد اولیه قبل از ورود به پروسه تولید نهایی و در پایان ، مجوز تولید نهایی را به بازار صادر می نماید. این آزمایشگاه با بهره گیری از آخرین یافته های جهانی ، منابع مختلف علمی کاربردی و مشاوره متخصصین صاحب نظردر این صنعت ، بالابردن کیفیت مواد اولیه و محصولات تولیدی را میسر می سازد. آزمایشگاه سایبان با دارا بودن تجهیزات مدرن و کامل ، موفق به دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان اصفهان گردیده است.