۱- رولهای عایق رطوبتی عایق بام سایبان باید به صورت عمودی حمل و انبار گردد و روی هم انباشته نشده و وسائل سنگین روی رولها قرار نگیرد و تا حد امکان در مکان تاریک و بسته به گونه ای کنار هم قرار داده شوند که جریان هوا بتواند از بین آنها عبور کند و نیز در معرض نور مستقیم خورشید قرار داده شود .
۲- هنگام حمل رولها دقت گردد که لبه عایق پاره نشده و در تخلیه نیز رولها پرتاب نگردد .
۳ – رولها باید در هوای خشک و در انبار مسقف با دمای مناسب ( در صورت امکان با حداقل دمای ۵+ درجه سانتی گراد ) نگهداری شوند.
۴- مدت نگهداری عایق رطوبتی از تاریخ تولید تا زمان نصب نباید بیشتر از شش ماه باشد .
۵ – تولید کننده می تواند بر حسب نوع محصول ، زمان ذخیره سازی را به نحوی که کمتر از سه ماه و بیشتر از دوازده ماه نباشد بطور اختصاصی روی اتیکت خود اعلام نماید .